خبرگزاری ایسنا: یک محقق دانشکده طراحی پارسون، دست به ساخت دستگاهی زده که از نیروی رسانایی دندان برای انتقال صوت از دستگاه پخش MP3 از میان دندانها استفاده میکند.

آیزن چاکین ابتدا برای ساخت دستگاه « Play-A-Grill» از روی دهان خود قالب گرفته و از آن برای تولید یک مدل مومی از دندانهای بالایی خود استفاده کرد.


این طراح آمریکایی سپس دستگاه خود را به بخشهایی از یک دستگاه پخش MP3 هک شده تجهیز کرده و دکمه ها را به شکلی قرار داد که فرد قادر به فشردن آنها با زبانش باشد.


ظاهرا کاربر میتواند صدای لرزشها را از این دستگاه بشنود اما آنها را احساس نكند که این امر نگرانی ها را در مورد امکان ایجاد سردرد کاهش خواهد داد.


VBIran Pro

در صورت کافی بودن بلندی صدا، شکل مقعر کام، باعث بازتاب لرزش رسانایی دندان و تبدیل دهان به یک بلندگو خواهد شد.


از کاربری های آینده دستگاه های این چنینی میتوان به ساخت کنترلگرهای مشابه برای کمک به معلولان اشاره کرد.


البته این نمونه در حال حاضر به صورت پیش ساخت بوده و چاکین قصد دارد در مراحل بعدی به کوچک سازی آن و آسان سازی فشار بر دکمه ها با زبان بپردازد. همچنین در آینده نمونه های جدید با فناوری بلوتوث آماده خواهد شد.